Екип

Екип на goguide.bg

Мениджър Специални проекти:
Цветана Кулинска – tskulinska@hiend.bg

Главен редактор:
Десислава Павлова – dpavlova@goguide.bg

Отговорен Редактор:
Преслава Маринова – pmarinova@goguide.bg 

Редактор:
Тео Чепилов – tchepilov@goguide.b

Специалист дигитални проекти:
Ража Ел Мадхун – elmad@hiend.bg

За реклама:
Веселин Жеков – 0884 749 249 vjekov@goguide.bg
Александра Спиридонова – 0884 684 048 aspiridonova@goguide.bg
Асен Ланзов – 0895 451 173 alanzov@hiend.bg 
Мария Александрова – 0887 330 568 malexandrova@hiend.bg
Михаил Дзеков – 0879155040 mdzekov@hiend.bg
Изабела Монева – 0896 634 323 imoneva@hiend.bg

Екип списание Go Guide

Мениджър Специални проекти:
Цветана Кулинска – tskulinska@hiend.bg

Отговорен редактор:
Десислава Павлова – dpavlova@goguide.bg

Редактори:
Преслава Маринова – pmarinova@goguide.bg 
Надежда Сивова – nsivova@goguide.bg
Елица Гобинска – egobinska@goguide.bg

За реклама:
Веселин Жеков – 0884 749 249 vjekov@goguide.bg
Александра Спиридонова – 0884 684 048 aspiridonova@goguide.bg
Асен Ланзов – 0895 451 173 alanzov@hiend.bg 
Мария Александрова – 0887 330 568 malexandrova@hiend.bg
Михаил Дзеков – 0879 155 040 mdzekov@hiend.bg
Изабела Монева – 0896 634 323 imoneva@hiend.bg

Презентация на Go Guide можеш да видиш тук.

Адрес на редакцията:

ул. „Г. С. Раковски“ 145 Б, ет. 1
тел. / факс 02/ 981 76 97